Hotline: 0983 955 968

Giỏ hàng:

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Bình men ngũ sắc thời Quang Tứ

Bình men ngũ sắc thời Quang Tứ

Nguyên bản thời Quang Tứ

/cặp100,000,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Bình thổ chu vẽ rồng

Bình thổ chu vẽ rồng

nguyên bản thời nhà Nguyên

/cái30,000,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Thủy trì hồ

Thủy trì hồ

thời Càn Long

/cái20,000,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cặp bình men ngũ sắc vẽ các nhạc công

Cặp bình men ngũ sắc vẽ các nhạc công

Nguyên bản thời Quang Tứ

/căp50,000,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Chậu nuôi cá kiểng men ngũ sắc

Chậu nuôi cá kiểng men ngũ sắc

Nguyên bản thời Quang Tứ

/cái30,000,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Bình rượu có 4 quai rồng cách điệu

Bình rượu có 4 quai rồng cách điệu

nguyên bản thời nhà Nguyên

/cái50,000,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Ngũ khẩu bình men ngũ sắc

Ngũ khẩu bình men ngũ sắc

Nguyên bản thời Quang Tứ

/cái50,000,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cặp Công bằng đồng

Cặp Công bằng đồng

thời Càn Long phục chế theo nguyên mẫu thời Tuyên Đức

/cặp8,000,000đ

Thêm vào giỏ hàng
Chậu đá dế

Chậu đá dế

nguyên bản thời nhà Minh

/cái16,000,000đ

Thêm vào giỏ hàng
ĐẠI TRIỂN HỒNG ĐỒ

ĐẠI TRIỂN HỒNG ĐỒ

thời Càn Long phục chế theo nguyên mẫu thời Tuyên Đức

/cái25,000,000đ

Thêm vào giỏ hàng
LÒ GỐM XÔNG HƯƠNG

LÒ GỐM XÔNG HƯƠNG

Nguyên bản Nhà Minh - thời Tuyên đức

/cặp100,000,000đ

Thêm vào giỏ hàng